COACHING

Coaching jest wsparciem drugiej osoby. Jest dla tych, którzy są świadomi
i gotowi zmienić coś w swoim życiu. Jest procesem wspierającym rozwój
i realizację celów, daje moc do działania, podnosi życie na wyższy poziom.
Coaching daje motywację do zmian, do poszukiwania, do otwarcia się na nowe.
Coaching daje świadomość swoich potrzeb i możliwości, pozwala odkryć samych siebie (prawdziwe JA). Demaskuje fałszywe chęci i prawdę o naszym życiu. Pokazuje, że realizując czyjeś cele nie odczuwamy radości
z ich osiągnięcia.
Coaching pokazuje, że realizacja własnych celów i pragnień bez żadnej presji, daje prawdziwą radość i spełnienie.
Coaching stosuje wiele pytań, które mają szczególną siłę – zawierają prawdę i sens, poszerzają horyzont, rozjaśniają to co niejasne, zachęcają do myślenia, motywują i wzbogacają.